مزایده زیروآکشن: سوت شرقی

  • 16 تا 19 تیر 1402
  • 9 اثر نقاشی با پایه قیمت صفر

شماره 251
پارسا مستقیم
ابعاد: 48*68
ماژیک روی مقوا
این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 252
صدرا میرشریفی
ابعاد:50*70
ترکیب مواد روی مقوا
این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 253
سپهر حاجی‌آبادی
ابعاد: 30*41
آبرنگ روی مقوا
این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 254
امیرحسین اکبری علویچه

ابعاد: 38*48
ترکیب مواد روی مقوا
1399
قیمت فروخته شده: 4 میلیون تومان

شماره 255
صدرا بنی‌اسدی
ابعاد:60*80
اکریلیک روی MDF
1396
قیمت فروخته شده: 6 میلیون تومان

شماره 256
پوریا درویش
ابعاد:80*120
رنگ روغن روی بوم
1398
این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 257
امیرحسین اکبری علویجه
ابعاد: 50*70
رنگ روغن روی بوم
قیمت فروخته شده: 5 میلیون تومان

شماره 258
مهدی نعمتی M.Smart
ابعاد:50*70
مرکب روی مقوا
2018
این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 259
مهدی نعمتی M.Smart

ابعاد:30*24
اکریلیک روی بوم
2017
این اثر در مزایده فروخته نشد

حضور در حراجی