مزایده زیروآکشن: مجسمه

  • 9 تا 12 تیر 1402
  • 11 اثر مجسمه با پایه قیمت صفر

شماره 240
قدرت الله عاقلی
ابعاد: 43*19*10
برنز
2023
تک ادیشن
قیمت فروخته شده: 42 میلیون تومان

شماره 241
علی ملک
ابعاد:80*40*20
پاپیه ماشه
2023
تک ادیشن
قیمت فروخته شده: 6 میلیون تومان

شماره 242
مجید شجاعیان
عنوان: بهجت در وان با پابند طلا
ابعاد: 17*13*26
برنز و طلا
2020
ادیشن 2/3
قیمت فروخته شده: 22 میلیون تومان

شماره 243
صادق ادهم

ابعاد: 40*18*12
برنز
2017
ادیشن: 1/5
قیمت فروخته شده: 32 میلیون تومان

شماره 244
حمیدامامی
ابعاد:57*40*35
برنز
1400
ادیشن: 3/3
این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 245
امیرمسعود اخوان جم

اسب
ابعاد:30*16*10
فولاد ضد زنگ

2019
ادیشن: 4/10
قیمت فروخته شده: 60 میلیون تومان

شماره 246
علیخان عبداللهی

ابعاد: 235*78*50
پاپیه ماشه
2023
تک ادیشن
این اثر در مزایده فروخته نشد

شماره 247
مهدی نبوی
ابعاد:60*32*55
آینه کاری
2015
تک ادیشن
قیمت فروخته شده: 24 میلیون تومان

شماره 248
هادی روشن ضمیر

ابعاد:41*14*13
برنز

2022
ادیشن: 2/4
قیمت فروخته شده: 80 میلیون تومان

شماره 249
مجتبی رمزی

لکاته

ابعاد: 20*18*8
برنز
2012
ادیشن: 5/7
قیمت فروخته شده: 100 میلیون تومان

شماره 250
پرویز تناولی

یادمان کووید 19

ابعاد:5*6*0.4
برنز

2020
ادیشن: 65/100
قیمت فروخته شده: 100 میلیون تومان

حضور در حراجی